Program szkoleń

Szkolenia Centrum Innowacji Microsoft

Centrum Innowacji Microsoft od początku swej działalności przykładało dużą wagę do edukacji użytkowników. Po początkowym okresie prac przygotowawczych, w 2007 roku ruszył program szkoleniowy, przez pierwsze 2 lata ukierunkowany przede wszystkim na bezpieczeństwo. W roku 2009 MIC rozszerzyło swą ofertę szkoleniową - pojawiły się dodatkowe wykłady poświęcone interoperacyjności, przeprowadziliśmy również pierwsze praktyczne warsztaty dla specjalistów bezpieczeństwa.

W roku 2010, w związku z dużą ilością zadań związanych z innymi obszarami prac, program szkoleniowy uległ chwilowemu zawieszeniu. W roku bieżącym powracamy do naszych wykładów - pod koniec pierwszego półrocza planujemy zaprezentowanie 2 tematów związanych z bezpieczeństwem i 1 ukierunkowanego na administrację systemami. Plany na II półrocze prawdopodobnie obejmą dodatkowo szkolenie związane z aspektami bezpieczeństwa w przetwarzaniu chmurowym.

Przypominamy, że alternatywną drogą uczestnictwa w prelekcji specjalisty z Centrum Innowacji Microsoft jest skorzystanie z usług programu dla społeczności Microsoft - "Microsoft Speaker Biuro". Poznański MIC uczestniczy w programie od początku 2009 r. Zapraszamy także do kontaktu z Centrum - być może będziemy mogli zrealizować Państwa prośbę związaną z wystąpieniem lub przeprowadzeniem szkolenia.

Wszystkie szkolenia Centrum Innowacji Microsoft są bezpłatne i wymagają jedynie rejestracji, ogłaszanej zwykle od dwóch do trzech tygodni przed datą szkolenia. W celu otrzymywania automatycznych powiadomień o organizowanych szkoleniach prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres kontaktowy MIC: mic[at]man.poznan.pl z zaznaczeniem adresu e-mail, na który mają trafiać powiadomienia.

Data Tytuł szkolenia Opis szkolenia Poziom trudności
19 lipca 2011r. Powershell Remoting Szkolenie przedstawiające sposoby zdalnej administracji serwerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych Microsoft z zainstalowanym interfejsem Powershell. Prowadzący zaprezentuje szereg przykładów praktycznych. Wykład opracowano na podstawie doświadczeń związanych z zarządzaniem klastrem Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu. Gwiazdka Gwiazdka
19 lipca 2011r. Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej Szkolenie organizowane w ramach zadania Interoperacyjność. Pracownicy Zespołu Bezpieczeństwa PCSS przygotują i przeprowadzą szkolenie poświęcone bezpieczeństwu heterogenicznej platformy hostingowej, składającej się z serwera WWW Microsoft IIS, serwera baz danych oraz interpretera języka PHP działającego pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows. Uwzględnione zostaną kwestie instalacji i konfiguracji oprogramowania, a także bezpieczeństwa kodu aplikacji. Gwiazdka Gwiazdka
19 lipca 2011r. Bezpieczeństwo systemu Windows 2008 Server R2 Prezentacja przeznaczona dla administratorów serwerów, będąca wprowadzeniem do kwestii bezpieczeństwa najnowszej odsłony systemu serwerowego produkcji Microsoftu. Poruszone zostaną kwestie wstępnej konfiguracji serwera, budowy i stosowania polityk bezpieczeństwa, konfiguracji lokalnego firewalla oraz - bardziej szczegółowo - dostosowanie ustawień wybranych ról serwera (w szczególności serwera IIS w wersji 7.5). Gwiazdka Gwiazdka

Organizacja programu może ulec zmianie na podstawie opinii wyrażanych przez Użytkowników w ankietach, gromadzonych podczas poszczególnych szkoleń.

Informacje o bieżących szkoleniach publikowane są z wyprzedzeniem na głównej stronie witryny Centrum Innowacji Microsoft oraz umieszczane w kalendarzu szkoleń Działu KDM PCSS.

Korzyści:

  • Użytkownicy o różnym poziomie zaawansowania otrzymają bezpłatny dostęp do przydatnej wiedzy
  • Wzrośnie ogólny poziom wiedzy i świadomości na temat tworzenia i korzystania z wydajnych oraz bezpiecznych rozwiązań informatycznych

Przydatne adresy: